stik

32 teksty – auto­rem jest stik.

Jes­teś mą gwiaz­dką na niebie, na którą uwiel­biam pat­rzeć. Mym Słoneczkiem, które og­rze­wa mnie w dzień,a w no­cy tak jak księżyc pil­nu­jesz, żebym nie zbłądził.Dzięku­je, że jes­teś mój skarbie:*


Dla W. ;* 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 lutego 2011, 19:49

Człowiek po­rusza się po dużej liczbie ciem­nych uliczek,pięknych ale­jek. Spo­tyka wielu ludzi, raz lep­szych, a raz gor­szych. Śle­po podąża za "czymś" , nie wiedząc ,że tra­ci to co piękne i war­tościowe, czasem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 stycznia 2011, 22:17

Cze­kam dnia kiedy spełni się mój sen.
Kiedy wyrwę swe ser­ce i przetnę je na pół.
Po czym wyrzucę w piekiel­ne czeluści..

Anioł wyg­na­ny z raju... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 stycznia 2010, 17:38

Ten, kto zaj­rzał głąb sa­mego siebie,jest nap­rawdę nie­szczęśli­wym człowiekiem. 

myśl

Człowiek,człowieka, może zro­zumieć tyl­ko, jeśli pat­rzy sercem. 

myśl

Niez­ro­zumienie, to naj­częstszy powód rozstań. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Życie to stek niepo­rozu­mień ,życie to zbrod­nie i kłótnie. Życie… lecz czy Ty żyć umiesz..
Żyjesz sa­mot­nie choć w tłumie ,żyjesz i nikt Cię nie ro­zumie, żyjesz .. lecz czemu...??
Nikt nie od­po­wie Ci [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę

Marze­nia są odzwier­cied­le­niem duszy. 

myśl

Kocham.. lecz co znaczy to.. Czy może dob­ro jest czy zło..
Kocham z każda chwi­la, in­ne znacze­nie to słowo kry­je…
In­ne jest słowa, te­go brzmienie.. in­ne prag­nienie…in­ne marzenie..
Być z kimś …a nie być… [...] — czytaj całość

myśl

Jeśli myślisz,że jes­teś ni­kim,dąż do te­go by być kimś!!:) 

myśl
zebrała 6 fiszek
stik

Kim jestem?? Jestem taki jak każdy...głośno mówię co myślę i czuję... A jednak tajemnicą jestem bo i tak mnie nikt nie pozna.../

Zeszyty
  • xxx – Życie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

stik

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność